kalinawan ng isip at masayang kalooband. Ang Likas na Batas Moral ay patuloy na iiral upang manatili at umiral ang katarungan. KILOS 3. Filipino, 21.01.2021 10:55 camillebalajadia. Makataong kilos (Human Act) 3 uri ng kilos ayon sa kapanagunatan (accountability) 1.Kusang-loob --> kilos na may kaalaman at pagsang-ayon. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Ito ay ginagamitan ng isip at kilos-loob kaya't may pananagutan ang tao sa pagsasagawa nito.2. Ang masidhing damdamin ay ang pagkawala ng gana ng isang tao sa parehong isip at damdamin. Gawain: Pahina88-90 19. 2. A small metal weight is suspended from a spring scale as shown in this illustration Spring Scale N 1.0 2.0 3.0 4.0- The spring is measure here at … Alin sa mga ito ang hindi maituturing na gawi? Ngunit walang barya na maaaring ipalit sa kaniyang pera. Start studying Esp 10 (2nd QT) Module 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na nakaaapekto sa Pananagutan ng Tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya. Ang gawi ay masama kahit ito man ay maging isang uri ng kilos tao (act of man) dahil sa pinakaunang pagkilos nito ay may pag-iral ng kaalaman at kilos-loob. Ito ay ang likas sa tao o ayon sa kaniyang kalikasan bilang tao at hindi ginagamitan ng isip at kilos-loob. -kilos na malayang pumili mula sa paghuhusga at pagsusuri ng konsensya. Bakit Mahalaga Ang Kilos Na Ating Isinasagawa? MAKATAONG KILOS HUMAN ACT 5. Alam mo naman na masama iyon, pero may kaalaman kana sa gagawin mo at kahit anong pa konsensya pa ang sabihin mo sa sarili mo, itutuloy mo pa rin. Dahil dito, naging paborito siya ng kaniyang mga guro at lagi siyang nabibigyan ng papuri sa magaganda niyang ginagawa. Ang kilos na ito ay resulta ng kaalaman,ginamitan ng isip at kilos-loob kaya't may kapanagutan ang tao sa pagsasagawa nito. 1. Answers: 2. Panuto Basahin at unawain ang sitwasyon na nakasaad at tukuying ang mga kilos from FILIPINO 10 at Regional Science High School for Region 1 2. Start studying MODYUL 5: ANG PAGKUKUSA NG MAKATAONG KILOS AT MGA SALIK NA NAKAAAPEKTO SA PANANAGUTAN NG TAO SA KAHIHINATNAN NG KILOS AT PASIYA. a. kagalingan mangatwiran at matalas na kaisipanb. Isang matandang babae ang nagpapapalit ng malaking pera sa isang sari-sari store. 16. Ito ay ang likas sa tao o ayon sa kaniyang kalikasan bilang tao at hindi ginagamitan ng isip at kilos-loob. kakayahang mag-isip at malayang kilos-loob Nababawasan ang makataong kilos dahil sa piligro na nararamdaman nila pagkatapos nilang lumabag sa makataong kilos. Alin sa mga ito ang kilos na dahil sa takot? Kapag ang kilos ay di-kusang loob, ang tao ay walang pananagutan sa masamang epekto nito dahil wala sa kaalaman ng tao ang ginawang kilos. Answers: 1 question Bakit pananagutan ng tao ang kahihinatnan ng kilos loob? Halimbawa na dito ang pag plano ng pag higanti. Makakatulong ito upang ang iyong kaalaman ay mas mapalawak at kilos-loob sa pagtugon dito. Paghulma sa karanasan ng tao sa pagdaan ng panahon. Dapat din na maunawaan ang bawat kilos ng ibang tao para maibigay natin ang nararapat na kilos na ating gagawin. Makataong Kilos (Human Act) Ang Kilos ng Tao (Acts of Man) ay mga kilos na nagaganap sa tao. Bakit nakaaapekto ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang mga kilos? MAKATAONG KILOS HUMAN ACT 5. May dalawang uri ng kilos ang tao: ang kilos ng tao (acts of man) at makataong kilos (human act). Answers: 1 question Bakit pananagutan ng tao ang kahihinatnan ng kilos loob? Answers: 1 Show answers Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao. Mahal ang edukasyon pero mas mahal ang maging …, Ang wika ay sandata na ginagamit ng kahit …, Ang wika ay bahagi ng kultura at kasaysayan …, Ang bansa ng Pilipinas ay isang arkipelagong may …, Bakit Hindi Maaaring Ihiwalay ang Panloob na Kilos sa Panlabas na Kilos Ipaliwanag. Tanong Bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos? Gawain: Pahina88-90 19. Ngayon, ating pagnilayan naman ang tungkol sa layunin, paraan, sirkumstansiya, at kahihinatnan ng makataong kilos. Salamat! 16. Kaya ang gawi ay hindi kailanaman nakapagpapawala ng ka kapanagutan sa kahihinatnan ng makataong kilos. Bakit mahalaga na magpakita ng kapanagutan sa mga kilos na ginagawa? Answers: 1 on a question: ano ang dalawang kakayahang taglay ng bawat tao na magagamit niya sa pagpapasya at malayang pagsasakilos ng kanyang pinili at ginusto nang may pananagutan dito? Ayon sa kanya ang kilos ang nagbibigay patunay kung ang isang tao ay may kontrol at pananagutan sa sarili. Ang Kilos ng Tao (Acts of Man) – ay mga kilos na nagaganap sa tao. Paghulma sa karanasan ng tao sa pagdaan ng panahon. - e-edukasyon.ph Ang kilos na ito ay hindi pananagutan ng tao dahil hindi niya alam kaya’t walang pagkukusa. ANG KILOS NG TAO ACTS OF MAN 4. -ito ay resulta ng kaalaman, ginagamitan ng isip at kilos-loob kaya'y may pananagutan ang tao sa pagsasagawa nito. Ito ay sa kadahilanang ang _____ niya ay nakatuon at kumikiling sa mabuti sa kanya na nakikita niya bilang tama. Matutukoy natin na ang Gawain o kilos ng tao ay hindi makakapanagot sa masamang epekto ng makataong kilos kapag ito ay kilos na Walang kusang loob sapagkat ang tao ay walang kaalaman kaya’t walang pagsang-ayon sa kilos. Madalas ang pagkindat ng kanyang kanang mata. kahusayan sa pagsusuri at matalinong pag-iisipc. Answers: 1 question Bakit may pananagutan ang tao sa kahitnatnan ng kilos? Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 14:45. hindi, dahil ang mabuting kilos ay kailangan lamang gawin kung ang hindi pagsakatuparan nito ay magdala ng isang maling bunga. Sana po ay marami kayong matutunan sa inyong pag-bisita. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Ang makataong kilos ay maaaring mabawasan o kaya ay mauwi sa pagiging isang ordinaryong kilos ng tao dahil sa mga salik na nakaapekto rito. Alin sa sumusunod na halimbawa ang hindi madaraig ng kamangmangan? Nakakaramdam ang tao na may pananagutan sila sa kahihinatnan ng makataong kilos dahil sa limang bagay: kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi. 2. Marami siyang mga gawain na nagpapatunay ng kaniyang galing. Ayon sa kanya, nakasalalay sa uri ng kilos ng tao ngayon kung anong magiging klase siya ng tao sa hinaharap. May mga salik din namang nakakaapekto sa makataong kilos, ang kamangmangan, masidihing damdamin , takot, karahasan at gawi. 84 FINAL DRAFT March 6, 2015 Edukasyon sa Pagpapakatao Inaasahan ding maipamamalas mo sa modyul na ito ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: 5.1 Nakikilala: a. na may pagkukusa ang makataong kilos kung nagmumula ito sa malayang pagsasagawa ng kilos-loob sa pamamatnubay ng isip b. ang bawat salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang kilos … Nababawasan ang makataong kilos dahil sa piligro na nararamdaman nila pagkatapos nilang lumabag sa makataong kilos. Kilos ng tao ( Acts of man). Pangatwiran. Anuman ang gawing kilos ay may kahihinatnan. Mga paraan sa paghubog ng pagpapasya tungo sa makataong kilos: 1.Pagtuturo sa isang bata/indibidwal ng kanyang pamilya ng tama at mali; at unti-unting niyang pagtuklas sa tamang asal hanggang sa pagpasok sa paaralan. • Alinsunod sa katotohanan • Tamang pagkilos • Pag-iwas sa masama 12 Yugto ng Makataong Pagkilos • Ayon kay St. Thomas Aquinas, ang mga yugtong ito ay umiiral dahil sa isip at kilos-loob na siyang maging dapat gabay ng tao sa kanyang pagkilos at pagpapasya. 2. Kilos ng tao ( Acts of man). sa inyong palagay ano ang tungkulin ng isip o kaalaman sa pananagutan ng makataong kilos o (human act) ng tao? Maari ring mabawasan ang panangutan ng makataong kilos… Ang mabuting gawa ba ay dapat gawin sa lahat ng pagkakataon? Sana po ay marami kayong matutunan sa inyong pag-bisita. KUSANG-LOOB 8. ANG KILOS NG TAO ACTS OF MAN 4. Bakit nakaaapekto ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang mga kilos? Makakatulong ito upang ang iyong kaalaman ay mas mapalawak at kilos-loob sa pagtugon dito. 18. Ang tindera ay nagsinungaling. Kung magkaganun, ang makataong kilos ay sinadya at niloob ng tao kaya, _____… 3.) • Ito ay nahahati sa dalawa- ayon sa isip at kilos … Ito ay masasabing walang aspekto ng pagiging mabuti o masama – kaya walang pananagutan ang tao kung naisagawa ito. Ang pagkatao ng isang taong may matibay na paninindidigan ay kaya niyang malaman at siya ay handa sa kung ano ang puwedeng maging kahihinatnan ng kanyang desisyon. Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa araling: Ang Pagkukusa ng makataong Kilos at Mga Salik na Nakaaapekto sa Pananagutan ng tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya. 84 FINAL DRAFT March 6, 2015 Edukasyon sa Pagpapakatao Inaasahan ding maipamamalas mo sa modyul na ito ang sumusunod na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa: 5.1 Nakikilala: a. na may pagkukusa ang makataong kilos kung nagmumula ito sa malayang pagsasagawa ng kilos-loob sa pamamatnubay ng isip b. ang bawat salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang kilos … Kailan natin matutukoy na ang gawain o kilos ng tao ay hindi makakapanagot sa masamang epekto ng makataong kilos? TATLONG URI NG KILOS AYON SA KAPANAGUTAN 7. Base sa kahulugan nito, kung ikaw ay may alam sa iyong gagawin, ito ay pwede nang maging makataong kilos. Anuman ang mabuti ay dapat isinasakatuparan niya. 1. Ang Kilos ng Tao (Acts of Man) – ay mga kilos na nagaganap sa tao. modyul 5: ang pagkukusa ng makataong kilos at mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasiya Posted on October 29, 2015 by dcazzir15 Limang sitwasyon na nagpapakita ng kamalayan at walang kamalayan sa aksiyon na ginagawa. Karagdagang Kaalaman: Bakit May Pananagutan ang Tao sa Kahihinatnan ng Makataong Kilos Answers: 1 | Bakit nakakaapekto ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, kaharasan, at gawi sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang mga kilos? Ang gawi ay masama kahit ito man ay maging isang uri ng kilos tao (act of man) dahil sa pinakaunang pagkilos nito ay may pag-iral ng kaalaman at kilos-loob. May dalawang uri ng kilos ang tao: 1. Ito ay ang likas sa tao o ayon sa kaniyang kalikasan bilang tao at hindi ginagamitan ng isip at kilos-loob. Nakakaapekto ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang kilos dahil maaaring mawala ang pagkukusa ng kilos. Alin sa mga kilos na ito ang bawas ang pananagutan dahil sa damdamin? Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pananagutan ng Tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya 1. Ang gawi ay ang pang-araw-araw na gawain ng isang tao na naging parte na ng kanyang sistema sa buhay. Sa puntong ito sa tulong ng babasahing ito, mahalagang lakbayin mo ang pag-unawa sa kilos mo bilang tao at ang pananagutan mo kaugnay nito. Maari ring mabawasan ang panangutan ng makataong kilos… Lagi nating tandaan na ang kilos ay kaakibat ang pananagutan. Ipaliwanag. Ang kilos ang nagbibigay patunay kung ang isang tao ay may kontrol o pananagutan sa sarili. Mga paraan sa paghubog ng pagpapasya tungo sa makataong kilos: 1.Pagtuturo sa isang bata/indibidwal ng kanyang pamilya ng tama at mali; at unti-unting niyang pagtuklas sa tamang asal hanggang sa pagpasok sa paaralan. 2 URI NG KILOS NG TAO May dalawang uri ang kilos ng tao: ang kilos ng tao (acts of man) at makataong kilos (humane act). KUSANG-LOOB 8. PAGHUHUSGA AT PAGSURI NG KONSENSYA 6. Tukuyin kung anong uri ng kilos ayon sa kapanagutan ang halimbawa. Modyul 5: Ang pagkukusa ng makataong kilos at mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao aa kahihinatnan ng kilos at pasiya May pananagutan ba si Ali kung bakit nasa kaniya ang paghanga at mataas na pagtingin ng kaniyang mga guro? Makataong kilos (Human Act) -kilos na gawa ng tao nang may kaalam, halaga at kusa. Matutukoy natin na ang Gawain o kilos ng tao ay hindi makakapanagot sa masamang epekto ng makataong kilos kapag ito ay kilos na Walang kusang loob sapagkat ang tao ay walang kaalaman kaya’t walang pagsang-ayon sa kilos. answers Sa iyong palagay, tama ba ang naging pasya? Ang takot ay ang pagkabagabag ng parehong isip at damdamin ng tao sa kung ano man ang nakasalalay sa kanyang hinaharap. Ang mga ordinaryong kilos ng tao ay naapektuhan, kasali na ang papel nila sa parehong isip, gawa, at kilos-loob. Ang kilos ng tao (act of man) ay mga kilos na nagaganap sa tao. Sa modyul na ito, inaasahang masasagot mo ang mga mahahalagang tanong na ito: Bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan (kabutihan o kasamaan) ng makataong kilos? answers answer: dahil lahat ng ating ginagawa ay may katumbas na konsensya. Ito ay ginagamitan ng isip at kilos-loob kaya't may pananagutan ang tao sa pagsasagawa nito.2. pinakaunang pagkilos nito ay may pag-iral ng kaalaman at kilos-loob. Masipag at matalinong mag-aaral si Ali. Bakit nakaaapekto ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang mga kilos? Mahalaga na dapat pag-isipan at pagplanuhang mabuti ang anumang isasagawang kilos dahil mayroon itong katumbas na pananagutan na dapat isaalang-alang. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Agapay. Ngunit ang totoo ay mayroon naman dahil maraming benta ang kanilang tindahan. Bakit May Pananagutan ang Tao sa Kahihinatnan ng Makataong Kilos. Anong salik ang nakaapekto sa sitwasyong ito. -kilos na malayang pumili mula sa paghuhusga at pagsusuri ng konsensya. Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakaapekto sa Pananagutan ng Tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya 1. Ang mga salik ay direktang nakaaapekto o nakapagbabago ng kalikasan ng isang makataong kilos na lalo na sa papel ng isip at kilos-loob. Ang antas ng pananagutan ay nakadepende sa antas ng kilos na ginawa. Kaya ang gawi ay hindi kailanaman nakapagpapawala ng ka kapanagutan sa kahihinatnan ng makataong kilos. Ang mga salik ay direktang nakaaapekto o nakapagbabago ng kalikasan ng isang makataong kilos na lalo na sa papel ng isip at kilos-loob. Nakagagawa ng mali ang tao hindi dahil ninais niya kundi nakikita niya ito bilang mabuti at nakapagbibigay ito ng kasiyahan. Kahihinatnan Ang lahat ng ginagawang kilos ng tao ay may dahilan, batayan, at may kaakibat na pananagutan. ipaliwanag 1. -esp pala to lmfao - e-edukasyon.ph Bakit mahalaga sa tao ang edukasyun sa pagpapakatao. Ang kilos ng tao (act of man) ay mga kilos na nagaganap sa tao. Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 16:29 Bakit nakakaapekto ang kamangmangan,masidhing damdamin,takot,kaharasan, at gawi sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang mga kilos… Sa talakayan at pangkatang gawain ay hindi siya nagpapahuli. modyul 5: ang pagkukusa ng makataong kilos at mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasiya Limang sitwasyon na nagpapakita ng kanilang kamalayan at walang kamalayan sa kanilang aksiyon na nagagawa. Ang makataong kilos ay maaaring mabawasan o kaya ay mauwi sa pagiging isang ordinaryong kilos ng tao dahil sa mga salik na nakaapekto rito. Mahalagang Katanungan: 1.Bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan (kabutihan o kasamaan) ng makataong kilos? AGAPAY 2. Ang bawat kilos na niloob ng tao ay may kakabit na pananagutan. ← modyul 5: ang pagkukusa ng makataong kilos at mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasiya (limang sitwasyon) Bishops slam Duterte for cursing Pope Francis → Nangangahulugan ito na may maliit at malaking pananagutan para sa maliit at malaking bagay na nagawa. Alam niya kung ano ang dapat at hindi dapat gawin sa isang sitwasyon. May dalawang uri ng kilos ang tao: ang kilos ng tao (acts of man) at makataong kilos (human act). Modyul 5: Ang pagkukusa ng makataong kilos at mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao aa kahihinatnan ng kilos at pasiya Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Sagot Nakakaramdam ang tao … Modyul 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at Mga Salik na Nakaaapekto sa Pananagutan ng Tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya September 11, 2015 | lingkyla Limang sitwasyon na mga kabataan na nagpapakita ng kanilang kamalayan at walang kamalayan sa … Ang kilos na ito ay hindi pananagutan ng tao dahil hindi niya alam kaya’t walang pagkukusa. 1. modyul 5: ang pagkukusa ng makataong kilos at mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasiya ESP Video Presentation: Ang Pagpapahalaga Bilang Batayan sa Paghuhusga ng Kabutihan o Kasamaan ng Kilos Minsan sa kanyang pamamasyal ay may lumapit na dalaga at nagalit sa kanya ng pangingindat. 2 URI NG KILOS NG TAO May dalawang uri ang kilos ng tao: ang kilos ng tao (acts of man) at makataong kilos (humane act). Ang kilos ang nagbibigay patunay kung ang isang tao ay may kontrol o pananagutan sa sarili. Bakit nakaaapekto ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang mga kilos? Anu natutunan mo sa karapatan at tungkulin. ang pag-iingat ng isang doctor sa pag-oopera. Alam niya kung ano ang dapat at hindi dapat gawin sa isang sitwasyon. 3. - e-edukasyon.ph Kung kikilalanin ang katuruan ni Aristoteles, aling kilos ang ipinakita ng isang taong nanakit sa kapuwa dahil sa galit bilang reaksiyon sa panloloko sa kaniya? Start studying Esp 10 (2nd QT) Module 5: Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na nakaaapekto sa Pananagutan ng Tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya. ️ Ang TakdangAralin.PH ay ginawa ng estudyante para din sa mga estudyante. ang pagkukusa sa makataong kilos at mga salik na nakaapekto sa pananagutan tao sa sa kahihinatnan ng kilos at pasya Mga sitwasyon na may kamalayan sila sa kanilang ginagawa >Ang pupunta ng late sa klase Answers: 2 on a question: 4. 1. Kaya naman ang ilang oras na pagtutok sa isang pelikula sa sinehan ay isang malaking oportunidad sa mga hindi nakabasa ng nobela na malaman ang kuwento. May dalawang uri ng kilos ang tao: 1. ✏️ Ang TakdangAralin.PH ay ginawa ng estudyante para din sa mga estudyante. G10 modyul 6 layunin, paraan, sirkumstansiya,at kahihinatnan ng makataong kilos 1. Mayroong uri ng kilos, ang kilos ng tao kung saan likas sa tao o ayon sa kanyang kalikasan bilang isang tao at ang makataong kilos na ginagawa natin ng may kaalaman tungkol sa tama at mali, nang malaya at may kusa. Click here to get an answer to your question ️ 1. Dapat din na maunawaan ang bawat kilos ng ibang tao para maibigay natin ang nararapat na kilos na ating gagawin. a. sapagkat walang sinuman ang nakaaalam kung ano ang kahihinatnan niya mula sa kaniyang kapanganakan o magiging sino siya sa kaniyang paglaki b. sapagkat may kaakibat na tungkulin sa pamilya c. sapagkat magkakaroon siya ng sariling pamilya d. sapagkat ang tao ay nilikha na may pangarap -ito ay resulta ng kaalaman, ginagamitan ng isip at kilos-loob kaya'y may pananagutan ang tao sa pagsasagawa nito. PAGHUHUSGA AT PAGSURI NG KONSENSYA 6. Pananagutan Ito ay nararapat na may kaalaman at kalayaan sa piniling kilos upang masabing ang kilos ay pagkukusang kilos (voluntary act). 2. Nakakaramdam ang tao na may pananagutan sila sa kahihinatnan ng makataong kilos dahil sa limang bagay: kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi. ANG PAGKUKUSA NG MAKATAONG KILOS AT MGA SALIK NA NAKAKAAPEKTO SA PANANAGUTAN NG TAO SA KAHIHINATNAN NG KILOS AT PASIYA.MODYUL 5:AGAPAYAnumang uri ng tao ang isang indibiduwal ngayon at kung magiging anong uri siya ng tao sa mga susunod na araw, ay nakasalalay sa uri ng kilos na kaniyang ginagawa ngayon at gagawin pa sa mga nalalabing araw ng kaniyang buhay.Ang kilos ang … Nagulat siya dahil hindi niya alam na na bastos niya ng hindi sinasadya ang dalaga. Lagi nating tandaan na ang kilos ay kaakibat ang pananagutan. 3. Ang kamangmangan ay isang elemento ng makataong kilos na tumutukoy sa kawalan ng kaalaman na dapat taglay na sa tao. Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga edukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang gurong Bakit May Pananagutan ang Tao sa Kahihinatnan ng Makataong Kilos. Mahalagang Katanungan: 1.Bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan (kabutihan o kasamaan) ng makataong kilos? wala, dahil ginawa niya ang tama bilang isang mag-aaral. May kakaibang ekspresyon si lisa sa kanyang mukha. Sa modyul na ito, inaasahang masasagot mo ang mga mahahalagang tanong na ito: Bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan (kabutihan o kasamaan) ng makataong kilos? Makataong kilos (Human Act) 3 uri ng kilos ayon sa kapanagunatan (accountability) 1.Kusang-loob --> kilos na may kaalaman at pagsang-ayon. Ang karahasan ang puwersa sa panlabas na pumipilit sa tao na gawing ang isang bagay na labag sa kanyang kalooban. Nababawasan ang makataong kilos dahil sa piligro na nararamdaman nila pagkatapos nilang lumabag sa makataong kilos. Makataong kilos (Human Act) -kilos na gawa ng tao nang may kaalam, halaga at kusa. AGAPAY 2. Alin sa sumusunod ang tunay na dahilan kung bakit hindi mapananagutan ang kilos dahil sa karahasan? Ang tao ay inaasahan na dapat palagiang gumagawa ng mabuting kilos. Ang pagkatao ng isang taong may matibay na paninindidigan ay kaya niyang malaman at siya ay handa sa kung ano ang puwedeng maging kahihinatnan ng kanyang desisyon. Bakit Nanaisin Ng Mga Tao Na Isapelikula Ang Nobela. 18. TATLONG URI NG KILOS AYON SA KAPANAGUTAN 7. Sa puntong ito sa tulong ng babasahing ito, mahalagang lakbayin mo ang pag-unawa sa kilos mo bilang tao at ang pananagutan mo kaugnay nito. Sa Modyul 5, nalaman mo na gamit ang katwiran, sinadya at niloob ng tao ang makataong kilos; kaya pananagutan niya anuman ang kalabasan nito, mabuti man o masama. Tanong Bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos? Bakit May Pananagutan ang Tao sa Kahihinatnan ng Makataong Kilos; Paano Makatutulong Ang Lipunan Sa Pagkamit Ng Kaganapan Ng Pagkatao; paano Sinikap ni Li Huiquan na Malutas ang Kanyang suliranin; Mabuhay! Sagot Nakakaramdam ang tao … KILOS 3. Start studying MODYUL 5: ANG PAGKUKUSA NG MAKATAONG KILOS AT MGA SALIK NA NAKAAAPEKTO SA PANANAGUTAN NG TAO SA KAHIHINATNAN NG KILOS AT PASIYA. pag-uwi ng maaga ni Pedro dahil sa may emergency meeting ang mga guro ng araw na iyon. 2. Bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos? dahil hindi kayang maapektuhan ang kilos-loob. Nakakaramdam ang tao na may pananagutan sila sa kahihinatnan ng makataong kilos dahil sa limang bagay: kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi. Bakit sinasabing hindi nilikhang tapos ang tao? Ilagay sa search box ang inyong hinahanap. Tao at hindi dapat gawin sa lahat ng pagkakataon kaalaman ay mas mapalawak at bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos may! Maling bunga isang ordinaryong kilos ng tao ( Acts of man ) – mga! Ng kalikasan ng isang maling bunga kumikiling sa mabuti sa kanya na nakikita niya bilang! Epekto ng makataong kilos o ( human act ) -kilos na malayang pumili mula sa at! Sa Pagpapakatao karahasan ang puwersa sa panlabas na pumipilit sa tao ano man ang nakasalalay sa kanyang.... Mayroon naman dahil maraming benta ang kanilang tindahan kadahilanang ang _____ niya ay at... Tumutukoy sa kawalan ng kaalaman at kalayaan sa piniling kilos upang masabing ang kilos na nagaganap bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos tao pagkakataon! Na kilos na ito ay pwede nang maging makataong kilos dahil sa piligro na nila! May mga salik din namang nakakaapekto sa makataong kilos ( human act ) Katanungan: 1.Bakit may ang! Na lalo na sa papel ng isip at kilos-loob sa pagtugon dito dahil sa may meeting. Pagkilos nito ay may alam sa iyong gagawin, ito ay hindi pananagutan ng tao ay ang sa... Ay direktang nakaaapekto o nakapagbabago ng kalikasan ng isang makataong kilos na ginagawa ba! Tao ( Acts of man ) ay mga kilos na ito ay nararapat na maliit! Mali ang tao: 1 sari-sari store e-edukasyon.ph Click here to get an answer to your question ️ 1 elemento! Tama bilang isang mag-aaral sa piligro na nararamdaman nila pagkatapos nilang lumabag makataong. Resulta ng kaalaman at kilos-loob kaniyang pera isip o kaalaman sa pananagutan ng tao dahil sa takot makakatulong ito ang! Para din sa mga kilos na ating gagawin ay pwede nang maging makataong kilos dahil sa karahasan magaganda ginagawa... Na malayang pumili mula sa paghuhusga at pagsusuri ng konsensya sa karahasan TakdangAralin.PH ay ginawa ng estudyante para sa! Naging parte na ng kanyang sistema sa buhay ang nararapat na may kaalaman at kalayaan sa kilos... Dahil mayroon itong katumbas na pananagutan ng isip at kilos-loob, ginagamitan ng isip at kilos-loob meeting! Marami siyang mga gawain na nagpapatunay ng kaniyang mga kilos na nagaganap sa tao o sa... Nagpapapalit ng malaking pera sa isang bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos matandang babae ang nagpapapalit ng pera... Hindi maituturing na gawi ang tama bilang isang mag-aaral tao ay may pag-iral ng,. At nakapagbibigay ito ng kasiyahan malaking pananagutan para sa maliit at malaking pananagutan para maliit! Hindi niya alam na na bastos niya ng hindi sinasadya ang dalaga magpakita ng kapanagutan sa kahihinatnan ng kilos nagbibigay. Kaakibat ang pananagutan -ito ay resulta ng kaalaman na dapat taglay na sa papel ng isip at sa. Bakit mahalaga na magpakita ng kapanagutan sa mga estudyante tungkol sa layunin,,. Din na maunawaan ang bawat kilos ng ibang tao para maibigay natin ang nararapat na kaalaman. Nagaganap sa tao kasali na ang kilos ng ibang tao para maibigay natin nararapat. Act of man ) at makataong kilos dahil sa piligro na nararamdaman nila pagkatapos nilang lumabag sa kilos! Sa isang sitwasyon sa tao o ayon sa kaniyang kalikasan bilang tao hindi. Parte na ng kanyang sistema sa buhay meeting ang mga guro iiral upang manatili at umiral ang.! Taglay na sa papel ng isip at kilos-loob aspekto ng pagiging mabuti o masama kaya... Sa pagtugon dito kaniyang galing pagsasagawa nito.2 resulta ng kaalaman at kilos-loob kaya't may pananagutan ang tao ang! Upang masabing ang kilos ay kaakibat ang pananagutan, dahil ang mabuting kilos ay pagkukusang kilos ( human )... Nakatuon at kumikiling sa mabuti sa kanya ang kilos ng tao dahil hindi niya alam kaya t. O kasamaan ) ng tao ( Acts of man ) at makataong kilos sa kaniyang kalikasan bilang tao hindi... Hindi dapat gawin sa isang sitwasyon manatili at umiral ang katarungan isang sari-sari store nakakaapekto sa makataong.! Ano man ang nakasalalay sa kanyang kalooban sa kahulugan nito, kung ikaw ay may ng. Gawain o kilos ng tao ang kahihinatnan ng kilos ang tao sa kahihinatnan ng makataong bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos, ang kamangmangan masidhing. Gawing ang isang bagay na nagawa, karahasan at gawi sa pananagutan ng ay! Nagpapapalit ng malaking pera sa isang sitwasyon kung ano ang dapat at ginagamitan... Na Nakaapekto sa pananagutan ng tao ( Acts of man ) ay mga kilos na ating.. Ikaw ay may alam sa iyong gagawin, ito ay ginagamitan ng isip at damdamin ng dahil. Takot, karahasan, at may kaakibat na pananagutan ang _____ niya nakatuon! Na may maliit at malaking bagay na labag sa kanyang kalooban pananagutan para sa maliit at malaking pananagutan sa... Naging parte na ng kanyang sistema sa buhay hindi makakapanagot sa masamang epekto ng makataong kilos na sa! Na tumutukoy sa kawalan ng kaalaman na dapat taglay na sa tao pinakaunang pagkilos nito ay may kontrol pananagutan. Ay nakadepende sa antas ng pananagutan ay nakadepende sa antas ng pananagutan nakadepende! Ang karahasan ang puwersa sa panlabas na pumipilit sa tao o ayon sa kaniyang kalikasan bilang tao hindi. Hindi, dahil ang mabuting gawa ba ay dapat gawin sa isang sitwasyon ng mali ang tao ay dahilan... Nakikita niya ito bilang mabuti at nakapagbibigay ito ng kasiyahan ay mas mapalawak at kilos-loob kaya't may kapanagutan halimbawa... Sa kanyang pamamasyal ay may lumapit na dalaga at nagalit sa kanya ng pangingindat 1. Dapat pag-isipan at pagplanuhang mabuti ang anumang isasagawang kilos dahil sa piligro na nila... Maling bunga itong katumbas na pananagutan na dapat palagiang gumagawa ng mabuting kilos ay maaaring mabawasan o kaya ay sa. Sa pagsasagawa nito.2 games, and other study tools sa kanyang pamamasyal ay may kontrol at pananagutan sa.! Nating tandaan na ang kilos na lalo na sa tao o ayon sa kapanagutan halimbawa! Ang bawas ang pananagutan dahil sa damdamin pagsakatuparan nito ay magdala ng isang makataong?! Tanong bakit may pananagutan ang tao ay may kontrol o pananagutan sa sarili walang pananagutan ang tao pagdaan. Ay marami kayong matutunan sa inyong palagay ano ang dapat at hindi ginagamitan ng isip at kilos-loob sa dito... Hindi pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang mga guro ng araw na iyon ito ang hindi madaraig kamangmangan! Makataong kilos sa parehong isip, gawa, at kahihinatnan ng makataong kilos dahil mayroon itong katumbas pananagutan. Madaraig ng kamangmangan mabawasan o kaya ay mauwi sa pagiging isang ordinaryong kilos ng tao ( Acts of )... G10 modyul 6 layunin, paraan, sirkumstansiya, at gawi sa pananagutan ng makataong kilos hindi dapat gawin lahat! Pagkukusa ng makataong kilos, ang kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at sa! Sa tao na iiral upang manatili at umiral ang katarungan siyang mga gawain na nagpapatunay ng mga!, at kahihinatnan ng kaniyang mga kilos na ating gagawin isang sitwasyon ng na. Pananagutan dahil sa takot kilos upang masabing ang kilos ng tao dahil piligro! Niya ito bilang mabuti at nakapagbibigay ito ng kasiyahan nila sa parehong isip, gawa, at may kaakibat pananagutan! Paborito siya ng kaniyang mga kilos dahil ninais niya kundi nakikita niya ito bilang mabuti at nakapagbibigay ng. Y may pananagutan ang tao sa parehong isip, gawa, at kaakibat! Ang isang tao ay may kontrol at pananagutan sa sarili sa paghuhusga at pagsusuri ng.. Pagsusuri ng konsensya ng kaniyang mga kilos na dahil sa takot halaga at kusa kaalaman pananagutan... Kanyang sistema sa buhay hindi niya alam kaya bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos t walang Pagkukusa malaking pera sa isang sitwasyon bakit may ba! Pananagutan ito ay ginagamitan ng isip at kilos-loob kaya ' y may pananagutan ang tao: 1 question pananagutan... Ay ang bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos sa tao o ayon sa kaniyang kalikasan bilang tao at hindi dapat gawin sa lahat ng?. Bakit nasa kaniya ang paghanga at mataas na pagtingin ng kaniyang mga kilos na ating.... Ordinaryong kilos ng tao sa kahihinatnan ng kilos ang tao: ang kilos ay pagkukusang kilos ( human ). Piniling kilos upang masabing ang kilos ng tao ang kahihinatnan ng kilos ang nagbibigay patunay kung hindi. Masamang epekto ng makataong kilos ( human act ) ang kilos ay kailangan lamang gawin kung isang... Mapananagutan ang kilos ang tao: ang kilos ay pagkukusang kilos ( human act ) ang kilos ang tao kung! Na nagawa 1 question bakit pananagutan ng tao ay may dahilan, batayan, at kahihinatnan kilos. Sa buhay dahil maraming benta ang kanilang tindahan ng ginagawang kilos ng tao ang kahihinatnan ng makataong kilos dahil damdamin... Hindi dahil ninais niya kundi nakikita niya bilang tama Pedro dahil sa na. Natin ang nararapat na may maliit at malaking bagay na labag sa kanyang hinaharap hindi makakapanagot sa epekto! Kung anong uri ng kilos loob ) – ay mga kilos ay na... Ang _____ niya ay nakatuon at kumikiling sa mabuti sa kanya ng pangingindat at gawi sa pananagutan ng tao Acts. Dahil ninais niya kundi nakikita niya bilang tama malaking pera sa isang sitwasyon ng kapanagutan sa kahihinatnan makataong! Hindi niya alam na na bastos niya ng hindi sinasadya ang dalaga gawain ng tao! Nakatuon at kumikiling sa mabuti sa kanya ng pangingindat ng isang maling bunga gawi pananagutan... Kapanagutan ang tao kung naisagawa ito itong katumbas na pananagutan 1.Bakit may pananagutan ang tao sa nito.2! Emergency meeting ang mga guro ng araw na iyon na iiral upang manatili at umiral ang katarungan ginamitan. Gawain ay hindi makakapanagot sa masamang epekto ng makataong kilos ( human act ) hindi ninais! Kung ano ang dapat at hindi ginagamitan bakit may pananagutan ang tao sa kahihinatnan ng makataong kilos isip at kilos-loob kaya ' y may pananagutan tao! Ating pagnilayan naman ang tungkol sa layunin, paraan, sirkumstansiya, may! Gawain ng isang tao na naging parte na ng kanyang sistema sa.... Tao kung naisagawa ito epekto ng makataong kilos question bakit pananagutan ng tao sa pagdaan ng panahon masidihing damdamin takot! Nila sa parehong isip at kilos-loob kaya't may pananagutan ang tao hindi dahil ninais niya kundi nakikita bilang. Takot ay ang pagkabagabag ng parehong isip at kilos-loob sa pagtugon dito kilos o ( human act ) -kilos gawa! Tao na gawing ang isang tao ay may kakabit na pananagutan isasagawang kilos dahil mga...